Activiteiten

Kinderdiensten

Elke zondagochtend is er een speciaal programma voor de kinderen. Na een gezamenlijk begin in de eredienst, vertrekken de kinderen rond 10.15 uur naar de eigen ruimtes.

Er zijn zes kindergroepen:

Groepsnaam Leeftijd Locatie
de lammetjesgroep 0-1,5 jaar eigen gebouw ‘De Oase’
de schaapjesgroep 1,5 – 3 jaar eigen gebouw ‘De Oase’
de witte groep 3 jaar + groep 1+2 wijkgebouw Huis van de Wijk
de groene groep groep 3+4 wijkgebouw Huis van de Wijk
de rode groep groep 5+6 wijkgebouw The Mall
de blauwe groep groep 7+8 wijkgebouw The Mall

In de verschillende groepen wordt o.a. tijd genomen voor een Bijbelverhaal, zingen, bidden, knutselen en/ of een spel. Elke week sparen we voor ons Boliviaans sponsorkindje Ivan. Rond 11.45 uur komen de groepen terug in de ‘De Oase’. De samenkomst van de volwassenen is dan ook afgelopen.

Elke (3e zondag van de) maand is er een speciale dienst voor kinderen: Het Kidsevent! De 3 oudste kindergroepen hebben een gezamenlijke ochtend, waarin de kinderen hun talenten kunnen inzetten. Dat kan door bijvoorbeeld in de kinderband mee te zingen of te spelen, de techniek te verzorgen of samen een dans voor te bereiden. Een aantal keren per jaar zal dit feest samen met de volwassenen in de eredienst worden gevierd, wat we het Parelfeest noemen.

Alle kinderen zijn van harte welkom in onze kinderdiensten! ( en ouders ook…..)

Volwassenen

Wijkgroepen

De gemeente is opgedeeld in geografische wijkgroepen die doorgaans eens per maand bijeen komen voor verdieping en om elkaar beter te leren kennen. Ook als je (nog) geen lid bent van de Oase ben je van harte welkom om je bij een wijkgroep aan te sluiten.

Umoja

Tot ongeveer zomer 2021 doorlopen we in de gemeente een traject onder de naam ‘Umoja’. Dit traject heeft als doel om (meer) kerk te zijn met beide benen in de buurt. Tijdens de wijkgroepbijeenkomsten behandelen we elke maand een thema dat ons handvatten biedt om ons te verbinden aan het dagelijks leven van de mensen om ons heen. Door betrokken te raken bij elkaars leven kunnen we meer voor elkaar betekenen en ons samen inzetten voor de bloei van de buurt. Umoja zet in op herstel van relaties op alle niveaus: de relatie met God, met jezelf, met je medemens en met de schepping.

Als je interesse hebt om je bij een wijkgroep aan te sluiten, vraag dan naar Andrew Breeveld, Ron Omvlee, Iris Beer of Rianne Bonk of mail kerngroep.umoja@gmail.com .